EsperantoAzia.Net
Esperanto Movado en Azio kaj Oceanio - Oficiala Retejo de KAOEM

Bulteno

Bulteno de Azia-Oceania Komisiono

La komisiono regule kompilas bultenon da informoj el diversaj landoj en Azio kaj Oceanio, ĉefe pri Esperanto movado kaj novaĵo.
  • Eldonanto: Azia-Oceania Komisiono
  • Adreso: ĉe Japana Esperanto-Instituto (JEI) Japanio 162-0042 Tokyo-to Sinzyuku-ku Waseda-mati 12-3
  • Reta adreso (sendu viajn mesaĝojn al la komisiono):
  • TTT-ejo: http://www.esperantoazia.net/
  • Redaktoro: HORI Jasuo Japanio 371-0825 Gunma-ken Maebaŝi-ŝi Ootone 2-13-3
Komisionanoj havas sian propran diskut-grupon ĉe Fejsbuk
  • Azia-Oceania Komisiono https://www.facebook.com/groups/789702694389877/
  • Ĉi tiu grupo estas fermita grupo inter la komisionanoj

Esperanto en Azio 63 (2009 Junio)

2016.11.05 22:16

esperanto Views:8306

Esperanto en Azio 63 (2009 Junio)Esperanto_en_Azio_63.pdf